Označování komentářů jako spam

Pokud byl na váš web přidán komentář spamu, můžete jej označit jako spam jednoduše tak, že umístíte kurzor na komentář a kliknete na odkaz Spam. Pokud používáte plugin Akismet a narazíte na spamový komentář, který Akismet zmeškal, jeho označení jako spamu pomůže Akismet naučit se a v budoucnu bude méně pravděpodobné, že mu podobný spam unikne. Pokud Zobrazit více…