Vaše data jsou v mojí databázi v naprostém bezpečí

Provozovatelem webových stránek www.wp24.cz je společnost Kažimír Josef, Teplická 117, Bystřany 417 61, Česká republika, IČ: 04161190.
Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00078371.
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.


Shromažďuji tyto osobní údaje

Uživatelské jméno, profilový obrázek, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, fakturační údaje (IČ, DIČ, adresa)


Jak s osobními údaji nakládám

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.
Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Kažimír Josef.
Záleží mi na tom, abych se nedopouštěl spamování. Všechny zprávy z newsletter, které rozesílám, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení.
Pokud zprávy nechcete dále dostávat, použijte prosím odhlašovací odkazy nebo mi napište na e-mail info@jkstudio.cz.


Registrace Vašich údajů

Při vytvoření registrace je nutné zadávat pravdivé informace, protože na základě těchto uvedených informací, probíhá další komunikace mezi uživatel a provozovatelem (Blog, web).
Kontaktní email se může použit na:

 • obnovu hesla
 • posílání příspěvků
 • vzájemnou komunikace mezi uživatelem a provozovatelem (Blog, web)
 • nabídky od provozovatele (Blog, web) a jeho partnerů
 • apod.

Tento web také shromažďuje údaje o navštívených uživatelích

 • internetová adresa
 • použitý prohlížeč
 • operační systém
 • odkud přišli popřípadě co zadali do vyhledávače
 • použitý jazyk
 • IP adresu
 • události vykonané na tomto webu, blogu
 • datum návštěvy webu, blogu

Web, blog může umístit do vašeho počítače „cookies“. „Cookies“ lze použít i mimo jiné na zvýšení bezpečnosti těchto stránek, ale jeho hlavním důvodem je poskytnout informace pro statistické měření.


Veřejná komunikace na webu, blogu

Veřejnou komunikaci na tomto webu, blogu je možné provádět formou komentářů pod článkem nebo příspěvkem.
Tato komunikace je veřejná pro všechny návštěvníky tohoto webu, blogu.


Komunikace z webu, blogu

Tento web, blog může komunikovat se svými uživateli prostřednictvím emailů.
Obsahem této komunikace mohou být zprávy o změnách ve vašich údajích nebo zveřejněné novinky na tomto webu, blogu.
Pokud si uživatel nepřeje dostávat tyto informační zprávy, může se z této komunikace odhlásit.
Odhlášení je možné provést přes libovolnou emailovou zprávu, ve které je úplně ve spodní části odkaz, pro automatické odhlášení komunikace s tímto webem, blogem.
Odhlášení je také možné provést pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo poštou.


Vymazání údajů o uživateli

Zaregistrovaný uživatel může požádat o vymazání jeho kompletního konta, pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo prostřednictvím pošty.
Samotné vymazání může trvat několik pracovních dní s ohledem na vytíženost.


Změny v ochraně osobních údajů

Tento web, blog si vyhrazuje právo změny v podmínkách o ochraně osobních údajů, pokud nastane potřeba provést úpravy tohoto dokumentu.
O případných změnách bude informovat všechny aktivní uživatele.